CO JE TO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET NEBOLI PÉBÉČKO?

Máš v hlavě nápad, jak zpříjemnit sobě
a svým kamarádům čas strávený ve škole?

Tady se dozvíš, jak na to! Stačí vyplnit jednoduchý formulář s tvým nápadem do školního PéBéčka.

Poraď se s ostatními a pak stačí pár kliknutí 😃. Pokud tvůj nápad splní pravidla školního PéBéčka, půjde do školního hlasování.

A ty nápady s nejvíce hlasy se stanou skutečností! 😃

INFORMAČNÍ KAMPAŇ PROJEKTU  3. 4. – 15. 4. 2024
PŘÍJEM NÁPADŮ/KONZULTACE (4 týdny)  15. 4. – 12. 5. 2024
FORMÁLNÍ KONTROLA NÁPADŮ (2 týdny)   13. 5. – 24. 5. 2024
PROPAGACE NÁPADŮ DĚTMI PŘED HLASOVÁNÍM  27. 5. – 9. 6. 2024
HLASOVÁNÍ    3. 6. – 9. 6. 2024
VYHODNOCENÍ  10. 6. – 30. 6. 2024
REALIZACE VÍTĚZNÝCH NÁPADŮ  do 31. 12. 2024

Pomoz svému nápadu stát se skutečností!

Máš v hlavě nápad, jak zpříjemnit sobě a svým kamarádům čas strávený ve škole?

Nezlob se, příjem nápadů byl ukončen. Nyní budou všechny nápady žáků, které přišly v termínu, hodnoceny, zda jsou proveditelné. Hlasovat se bude od 3. do 9. 6. 2024.

DESATERO
ŠKOLNÍHO PÉBÉČKA

splněním těchto pravidel ti pomůže uskutečnit tvůj nápad

 1. Jaká základní pravidla musí tvůj nápad splňovat?
  1. Musí být realizován na veřejném prostranství školy (dvůr školy, park u školy, přilehlé okolí atp.) nebo v budově školy na místě, které je po větší část dne přístupné či využíváno žáky a zaměstnanci školy.
  2. Musí respektovat stanovený max. finanční limit určený pro 1 danou školu.
  3. Musí být proveditelný, jeho realizace nesmí odporovat zákonům ani být v rozporu se školním řádem, měl by být určen pro užitek větší skupiny lidí a zároveň nesmí být nebezpečný.
 2. Kdo může nápad odevzdat?
 • Každý žák, který navštěvuje danou školu. Takže i ty!
 1. Co musíš odevzdat?
 • Vyplněný jednoduchý formulář projektového záměru, který je spíše návodem pro domyšlení tvého nápadu 😃. Můžeš místo nafotit, či natočit na video. Můžeš nakreslit, jak by to mělo vypadat, připrav klidně k tvému nápadu prezentaci 😃.  Je to sice dobrovolné, ale zvýší to šance na uskutečnění tvého nápadu.
 1. Kam a jak nápad odevzdat?
 • Pouze elektronicky – formulář můžeš vyplnit online na webu školy.
 1. Kdy můžeš svůj nápad přihlásit?
 • Podávat nápady můžeš od 15. 4. do 12. 5. 2024.
 1. Jaký má být finanční objem projektu?

Každá škola bude mít svůj přidělený rozpočet o velikosti
50 tisíc korun včetně daně, s tím, že:

 • lze využít až 5 tisíc korun na přípravu participativního rozpočtu na škole (kampaň, plakáty, info párty pro žáky na zahradě školy? 😃, získávání know-how, poradit se s nějakým odborníkem, vycestovat někam, aby jste se podívali, jak to funguje třeba i jinde),
 • zbývající finanční prostředky, tj. nejméně 45 tisíc korun (popřípadě i finance nevyužité na přípravu školního PéBéčka) by se využily na realizaci vítězného/vítězných návrhů na dané škole.
 1. Kdo ti může poradit?
 • Kromě svých informačních zdrojů můžeš využít konzultací s pracovníky Odboru rozvoje a investic nebo s pracovníky Odboru školství Magistrátu města Chomutova.
 • Kontakty zařídí konzultanti projektu:
 1. Jak se bude posuzovat uskutečnitelnost tvého nápadu?
 • Kontrolu předložených nápadů bude provádět dopředu zvolený tým složený z:
  • ředitele a pedagoga příslušné ZŠ,
  • 2 žáků z této školy (každá škola bude mít tedy celkem 4 zástupce),
  • zaměstnanci Odboru rozvoje a investic a Odboru školství.
 • Ve školním participativním rozpočtu je možné navrhovat a realizovat nejen tvrdé investice (oddychové a relaxační koutky, ping-pongový stůl, pítko, šachový stoleček, háčky, poličky, lavička, herní prvek, deskovka apod.), ale i tzv. měkké investice (uspořádání oslavy, setkání, párty na půdě školy, pozvání si kapely, odborníka pro přednášku první pomoci, jak zdravotnické, tak psychologické – jak můžu pomoci kamarádovi, když má nějaké trable apod).

Formální kontrola posuzuje, zda podaný nápad:

 • byl včas odevzdán (vyplněný nápad v daném formuláři)
 • ve všech bodech splňuje základní pravidla uvedená v bodě 1.

Pokud návrh projektu projde úspěšně touto formální kontrolou, má se za to, že nápad stanovená pravidla splňuje, je uskutečnitelný a může být zařazen do hlasování.

Zápis o výsledku kontroly s případným komentářem, proč např. dané návrhy nejsou uskutečnitelné, budou uveřejněny na webové stránce školy.
V případě nejasností či chyb budeš upozorněn a bude ti navržena úprava nápadu, v případě, že půjde o nesrovnalosti či chyby odstranitelné. Ty osobně budeš moci využít osobní konzultaci s týmem hodnotící návrhy, abys odstranil nedostatky či objasnil/a nesrovnatelnosti a návrh opravil/a tak, aby všechna pravidla byla splněna.

 1. Jak bude probíhat výběr projektů?
 • Po vyhodnocení všech odevzdaných nápadů týmem školního PéBéčka pro danou školu (ředitel a pedagog, 2 žáci dané školy a zaměstnanci z Odboru rozvoje a investic a také z Odboru školství), proběhne elektronické hlasování o nápadech, které je určené pouze pro žáky dané školy.
 • Hlasování bude probíhat na webu školy prostřednictvím on-line hlasovací aplikace, která ti umožní odeslat hlas z jakéhokoliv zařízení s připojením k internetu (počítač, chytrý telefon, tablet…). Před vstupem do aplikace bude každý hlasující požádán o zadání e-mailové adresy, na kterou mu bude doručen verifikační e-mail sloužící k autentifikaci (= ověření identity).
 • Každý žák má pouze 1 kladný hlas. Po sečtení hlasů budou návrhy seřazeny od nejvyššího po nejnižší počet získaných hlasů.
 • Realizovat se budou jen ty návrhy s nejvyšším počtem hlasů, které se vejdou do stanovené alokace pro danou školu, tj. 45 až 50 tisíc korun (záleží zda, škola využila celých 5 tisíc korun na osvětu participace na škole).
 • Pokud zvítězí v hlasování žáků více návrhů na stejném místě, budou návrhy realizovány následujícím způsobem. V případě, že půjde o návrhy, jejichž obsah se bude vzájemně vylučovat, zrealizuje se návrh s větším počtem hlasů. Pokud by oba návrhy získaly stejný počet hlasů, proběhne veřejné losování, které zařídí zvolený tým školního PéBéčka. V případě, že půjde o nápady, jejichž obsah bude do určité míry kompatibilní a bude možné je v daném místě uskutečnit společně, může dojít k realizaci více návrhů na jednom místě dle výsledků hlasování. Konečné rozhodnutí o tom, zda lze v místě realizovat více návrhů je vyhrazeno řediteli/ředitelce školy v součinnosti s Odborem školství.
 1. Jak bude probíhat realizace projektu?
 • Nápad/y, který/é bude/ou vybrán/y, aby se stal/y skutečností, si daná škola zrealizuje sama. Cílem je, aby žáci pomáhali a podíleli se i na uskutečnění svého nápadu – nákup, instalace, pokud to bude v jejich možnostech.

Financování bude probíhat prostřednictvím rozpočtované částky ve schváleném rozpočtu Magistrátu města Chomutova na daný kalendářní rok.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Nevyčerpání alokované (přidělené) částky

 • V případě, že stanovená částka na příslušný rok nebude vyčerpána, budou nevyužité finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu města.
 • Nevyužitá částka tedy nebude navyšovat finanční limit na následující rok.
 • Pokud se ale příslušná akce nestihne dokončit či vůbec zahájit v roce, kdy byla v rámci hlasování vybrána, samozřejmě se dokončí či zahájí v roce následujícím.

Vícenáklady

 • Nemůže se stát, že v průběhu realizace projektu dojde k navýšení nákladů.
 • Případné sponzorské dary (i v podobě práce zdarma) jsou povoleny.
Přejít nahoru